Nový radar se postará o nepřiměřenou rychlost

Radní Havířova schválením čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě umožní nákup radaru, který bude zabudován do automobilu městské policie. Na nákup je z fondu uvolněna částka 850 tisíc korun.

Pořízení radaru pro měření rychlosti do vozidla MP Havířov umožní měření rychlosti na všech schválených komunikacích v celém jejich úseku. Měření radarem z automobilu bude operativnější než měření pomocí stacionárního radaru. "Radar ve vozidle bude mít i velký preventivní význam, protože řidiči mohou být kdykoli při provozu vozidla s radarem kontrolováni, zda dodržují nejvyšší povolenou rychlost ve městě," uvedl zástupce ředitele Městské policie v Havířově Daneš Skulina.

Vlastní realizace přestupků, spáchaných překročením nejvyšší povolené rychlosti, bude možné provádět v místech, kde bude minimálně omezena bezpečnost a plynulost silničního provozu. V současné době je možné provádět měření rychlosti pouze na místech, kde je zároveň možné provádět realizaci přestupků. "K dispozici máme jeden takový radar, který používáme na různých místech ve městě," doplnil Skulina.

V roce 2011 řešili strážníci městské policie v Havířově 9905 přestupků proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Do deseti procent z nich tvořily přestupky za rychlost.

zdroj: ČTK