Právě se nacházíte:

Kurz salsy a bachaty

Salsa je jedním z nejdynamičtějších hudebních stylů vzniklých na západní polokouli. Výraz salsa pochází ze španělštiny a znamená "omáčku", je to, stručně řečeno to, co dává latinské kuchyni její tradičně ostrou chuť. 

Termín salsa se dá z hudebního hlediska velmi jednoduše srovnat se slovem swing (anglicky: houpat se), které bylo aplikováno jazz/swingovými kapelami do hudební terminologie ve třicátých a čtyřicátých letech 20. století. Tento výraz popisuje pocit, jenž skrývá širokou paletu emocí a hudebních vyjádření. Bylo by chybou domnívat se, že se salsa vždy vyznačuje rychlým krokem a pulsujícím tempem. Opak je pravdou, může být i pomalá a romantická, popřípadě někde mezi těmito dvěma protipóly.

Ačkoli bylo a stále ještě je vedeno mnoho diskusí o tom, kde se nachází její skutečný původ, zůstává pravdou, že salsa je a vždy bude ovlivňována obrovským množstvím aspektů, které hrály důležitou roli v jejím vývoji. I když odpověď na otázku, kde leží její kořeny, není nikterak snadná, lze s určitostí mluvit o dvou kulturách, jenž ovlivnily její současnou formu největší měrou : Kuba a Puerto Rico. 
 
Rueda de Casino je jedním ze stylů salsy vytvořeným před mnoha lety na Kubě. Je určený pro dva a více párů, s jedním hlásičem, který hlásí kroky a variace. Pokud se sejdou více než 2 páry, tak tančí na kruhu, na kterém si partneři střídají partnerky. Dochází tak k utužování přátelského kolektivu a hlavně, zažijete při tom spoustu legrace!
 
Merengue je jedním ze stylů Latinsko-Americké muziky a tance s dvoudobým rytmem. Partneři většinou tančí v těsném držení.
Za vlády diktátora Rafaela Trujilla se merengue stala národní hudbou a stylem tance.
 
Už od dob středověkých trubadúrů je láska opěvována v každé zemi. Hudebníci Dominikánské republiky promítali do písní svou vlastní kulturu a historii, až vznikl hudební žánr bachata. Vypráví příběhy o vroucí lásce. Náměty zlomeného srdce a hlubokého smutku dokážou vyloudit slzičky z očí posluchačů.
Dříve, před názvem bachata, pojmenovali lidé tento styl amargue, hořkost. Bachata bývá srovnávána s bluesem nebo moderním R´n´B, kterému se částečně stala inspirací. Původně tvořily melodii struny tří až čtyř kytar doprovázených zvukem bubínků. Kolem roku 1990 převzaly žánr i elektrické kytary, a tak se teskné melodie rozšířily do celého světa. Stejně jako salsa nebo merengue si bachatu oblíbili tanečníci stylu dancehall a bachata se zrodila i v taneční podobě.
 
 

Čtěte více