BNP Paribas Cardif Pojišťovna dominovala soutěži Finanční produkt roku 2020

Odborný finanční portál Finparáda.cz vyhlásil výsledky soutěže Finanční produkt roku 2020. V kategorii Pojištění schopnosti splácet spotřebitelský úvěr obsadila BNP Paribas Cardif Pojišťovna všechna tři medailová místa. Zabodovala s produkty u Hello Bank, MONETA Money Bank a mBank. V kategorii Pojištění schopnosti splácet hypotéku obsadila zlatou příčku s pojištěním hypotéky MONETA Money Bank. Finanční produkty hodnotí odborníci společnosti Scott&Rose, kteří organizují soutěž Finparada.cz podle předem daných kritérií.

BNP Paribas Cardif Pojišťovna, světový lídr v oblasti pojištění schopnosti splácet dlouhodobě usiluje, aby bylo toto pojištění dostupné co největšímu počtu lidí a pomáhalo jim dosahovat svých cílů a zároveň mít jistotu ochrany. V kategorii pojištění schopnosti splácet úvěr obsadila všechna tři medailová místa, stejně jako v minulém roce. První místo obsadilo pojištění půjčky od Hello bank. To je nabízeno ve 4 variantách, z nichž každá obsahuje riziko úmrtí, pracovní neschopnosti a invalidity třetího ale i druhého stupně, což je na pojistném trhu zcela ojedinělé. V případě pracovní neschopnosti či ztráty zaměstnání pojišťovna hradí pojistné plnění zpětně od 1. dne po uplynutí 30 dnů od vzniku pojistné události, přičemž platí nejen splátky úvěru za pojištěného klienta, ale u 2 variant zároveň klientovi vyplácí na účet bonus ve výši měsíční splátky, a to až do výše 5 000 Kč.

„Rozšířená varianta tohoto pojištění obsahuje riziko ošetřování člena rodiny, které během pandemie koronaviru pojišťovna rozšířila i na případy, kdy musel klient zůstat s dítětem doma z důvodu uzavření školských zařízení,“ říká Viktor Houška, ředitel produktu a marketingu BNP Paribas Cardif Pojišťovny.

Druhé místo zaujalo pojištění půjčky BNP Paribas Cardif Pojišťovny s MONETA Money Bank, které v jednom balíčku kryje riziko úmrtí, invalidity třetího stupně, pracovní neschopnosti, ošetřování člena rodiny, ztráty zaměstnání a hospitalizace. Pojistné plnění se vyplácí v případě hospitalizace od 1. dne, v případě pracovní neschopnosti a ztráty zaměstnání se vyplácí zpětně od 1. dne po uplynutí 30 dnů od vzniku pojistné události.

Třetí místo obsadilo pojištění půjčky BNP Paribas Cardif Pojišťovny a mBank. Obsahující pojištění pro případ úmrtí, invalidity třetího stupně a pracovní neschopnosti, přičemž pojistné plnění za pracovní neschopnost se vyplácí zpětně od 1. dne po uplynutí 30 dnů od vzniku pojistné události. Varianta A obsahuje navíc pojištění pro případ hospitalizace, varianta B obsahuje pojištění pro případ ztráty zaměstnání. Při pracovní neschopnosti či ztrátě zaměstnání klient obdrží od pojišťovny na účet bonus ve výši měsíční splátky.

První místo v kategorii Pojištění schopnosti splácet hypotéku obhájila zlatou příčku BNP Paribas Cardif Pojišťovna a MONETA Money Bank. Pojištění je nabízeno v rámci jednoho balíčku, který kryje riziko úmrtí, invalidity třetího stupně, pracovní neschopnosti, ztráty zaměstnání a ošetřování člena rodiny, které bylo během pandemie koronaviru rozšířeno i na případy, kdy musel klient zůstat s dítětem doma z důvodu uzavření školských zařízení.