Do Třince, Karviné, Bohumína a Havířova přijede kampaň za čisté ovzduší

Týden za čisté ovzduší je součástí informační kampaně s názvem Dýcháme to, čím topíme, kterou minulý týden odstartoval v Ostravě ministr životního prostředí Tomáš Chalupa. Zástupci Ministerstva životního prostředí, Moravskoslezského kraje a další odborníci vyrazí diskutovat s občany měst v tomto regionu o významu správného spalování v domácích kotlích.

Kampaň má pomoci snížit úroveň znečištění ovzduší v Moravskoslezském kraji. Lokální topeniště se na něm podílejí bezmála z jedné třetiny.

„Chceme motivovat nás všechny k dodržování pravidel spalování nebo přechodu na ekologičtější způsob vytápění. Měli bychom vědět, že chemicky ošetřené dřevo, nábytek a dřevotříska patří do sběrného dvora. Obaly od mléka a džusů, PET lahve, ale například i barevné letáky i časopisy mají končit v tříděném odpadu, rostlinné zbytky včetně trávy i listí zas na kompostu,“ uvedl ministr Tomáš Chalupa.

V rámci Týdne za čisté ovzduší proběhne v Třinci (20. 2.), Karviné (21. 2.), Bohumíně (22. 2.) a Havířově (23. 2.) série seminářů. Zástupci města, Moravskoslezského kraje a Ministerstva životního prostředí na nich budou debatovat se studenty a občany města, zástupci občanských iniciativ i firem o problematice spalování odpadků v kotlích a jeho důsledcích na zdraví člověka. Začátek je plánován vždy na 15:30 hodin. Debaty v průběhu dne doplní prezentace spalování pro školy i veřejnost a infopanely o spalování odpadků a problematice lokálních topenišť. Kampaň podpoří webové stránky a facebookový profil.

Zítra v úterý 21. února proběhne prezentace způsobů spalování zaměřená na škodlivost spalování odpadků a ekologičtější způsoby vytápění domů na karvinském Masarykově náměstí od 9 do 15:00, poté od 15:30 mohou i občané přijít na besedu s odborníky na životní prostředí, se členy expertní skupiny ministra ŽP a zástupci města, a to do Městského domu kultury v Karviné-Novém Městě.

Informační kampaň je hrazena z Operačního programu Životní prostředí, který je spolufinancován z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj. Od dubna 2012 bude pro Moravskoslezský kraj vyhlášena výzva pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí v oblasti zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí (prioritní osa 2).

Pro projekty zaměřené na snižování znečištění ovzduší v silně postižených oblastech Moravskoslezského kraje (Ostrava město, Karviná a Frýdek Místek) byla vyjednána podpora ve výši 90 % z celkových investičních nákladů projektu.

Další výzva pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí v oblasti zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí je připravována na květen 2012.

zdroj: ČTK