Do zoo lákají volně žijící čápy

Areál ostravské zoologické zahrady je díky svému přírodnímu charakteru útočištěm pro řadu volně žijících zvířat. V minulosti zde žili a hnízdili i divocí čápi bílí. Nyní se pracovníci zoo snaží nalákat tyto ptáky zpět. Nainstalovali tu pro ně dvě hnízda.  

V minulých dnech byly na dvou místech v areálu ostravské zoo nainstalována dvě hnízda, kde by v budoucnu mohli zahnízdit divocí čápi bílí. Jedno hnízdo se nachází na komíně pavilovu afrických zvířat, druhé stojí na stožáru za výběhem velbloudů dvouhrbých. Hnízda a podpůrné konstrukce jsou poměrně mohutné, celá akce se tak neobešla bez přítomnosti těžké techniky. Železná konstrukce, která nese hnízdo, má průměr 150 cm a je žárově pozinkovaná kvůli vyšší trvanlivosti. Hnízda byla vypletena z vrbových větví a vystlána senem. Vypletení pro naši zoo udělali členové ČSOP Valašské Meziříčí, kteří se ochraně čápů dlouhodobě věnují. Pro zvýšení autenticity, že hnízda jsou využívána, byla potřísněna hašeným vápnem, které připomíná trus čápů. Připravená hnízda pak byla jeřábem vyzdvižena a současně z plošiny upevněna na určená místa.

Čáp bílý (Ciconia ciconia) se vyskytuje a ostrůvkovitě hnízdí v celé Evropě kromě britských ostrovů a severní Skandinávii. Dále hnízdí i v severozápadní Africe a ve střední Asii. Zimuje v subsaharské Africe. V Evropě je populace čápa bílého ve většině zemí na vzestupu u nás je považována za stabilní. Patří ke zvláště chráněným druhům.

http://www.zoo-ostrava.cz