K zápisu přišlo více dětí než loni

Minulý týden se uskutečnil zápis dětí do základních škol obvodu moravská Ostrava a Přívoz. Z předběžných výsledků vyplývá, že bylo zapsáno 588 dětí, z toho 317 budoucích školáčků má trvalé bydliště v našem obvodě. Nejvíce prvňáčků bude navštěvovat ZŠ Ostrčilova (140 zapsaných dětí) a ZŠ Matiční (130 zapsaných dětí). Nejvíce dětí z jiných městských obvodů bude ve školním roce 2012/2013 docházet na ZŠ waldorfskou a ZŠ Matiční.

O přijetí či nepřijetí dítěte do základní školy vždy obdrží rodiče písemné rozhodnutí ředitele či ředitelky dané školy. Přijetí do vybrané školy je podmíněno kapacitou dané školy, která nesmí být překročena.

V městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz si mohli rodiče vybrat z devíti základních škol. V loňském roce bylo zapsáno do prvních tříd 506 dětí, v září bylo nakonec otevřeno 20 prvních tříd s celkem 458 žáky.

zdroj: ČTK