Město Ostrava dostalo od ÚOHS pokutu 200.000 Kč

Město Ostrava dostalo od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) pokutu 200.000 korun. Chybovalo v zakázce na sjednocení informačních systémů pro město a obvody. Magistrát s pokutou nesouhlasí a chce se proti ní odvolat. Novinářům to dnes řekl náměstek primátora Dalibor Madej (zvolen za ODS).

Z rozhodnutí ÚOHS vyplývá, že město pochybilo, když veřejnou zakázku zadalo na základě písemné výzvy k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění. To znamená, že město na zakázku nevypsalo soutěž a zadalo ji přímo vybrané firmě. Svým postupem tak podle ÚOHS mohlo podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky. "Zadavatel tím, že předmětnou veřejnou zakázku neoprávněně zadával v jednacím řízení bez uveřejnění, zamezil v účasti potenciálních dodavatelů v zadávacím řízení a omezil tak soutěžní prostředí," uvedl ÚOHS v odůvodnění rozhodnutí. Konstatuje také, že pochybení zadavatele významně omezilo konkurenční prostředí v daném zadávacím řízení. "Přičemž následkem tohoto postupu byla skutečnost, že vybraný uchazeč nebyl vystaven plné konkurenci, v čehož důsledku mohlo dojít k nehospodárnému využití veřejných prostředků," uvádí se v odůvodnění. Cena zakázky činila téměř 22 milionů korun.
 
"Je to prvoinstanční rozhodnutí. Vzhledem k tomu, že my s tímto rozhodnutím ÚOHS nesouhlasíme, využíváme možnosti, kterou nám dává zákon, a to je odvolat se do 15 dnů k takzvané rozkladové komisi, což v úterý schválila rada města," uvedl Madej. Podle něj je město přesvědčeno o tom, že udělená pokuta je neoprávněná. Blíže se Madej k důvodům odvolání nechtěl vyjadřovat, protože město předem nechce prozrazovat argumenty, které využije při odvolání.
 
zdroj: ČTK