Mezi Čechy je roste zájem i o pozice, které dříve zastávali zahraniční pracovníci

Covidová opatření výrazně modifikovala strukturu nabídky míst i zájemců o ně – především utlumení služeb uvolnilo na trh řadu lidí s praxí. V některých oborech, jako je výroba, retail, zdravotní a sociální služby či IT, však stále přetrvává nedostatek zaměstnanců. V jiných segmentech, jako úklid či ostraha, se naopak o pracovní místa uchází více zájemců než dříve.

Nezaměstnanost v České republice v březnu klesla na 4,2 % a počet volných míst, které zaměstnavatelé prostřednictvím Úřadu práce nabízejí, stále převyšuje počet evidovaných nezaměstnaných. Jsou obory, kde se zaměstnavatelům nedaří ani nyní obsadit volné pozice, jinde se lidé aktivně dotazují firem, zda nenabízejí volná místa.

Nejvíce volných míst je ve výrobě

Nejvíce nabídek práce je na Profesia.cz tradičně v oblasti výroby, zejména strojírenství – jde o pozice jako dělník, operátor výroby nebo montážník. Další v pořadí je co do počtu retail, zde je poptávka zejména po prodavačích a pokladních. Mezi nejčastěji nabízené pozice patří také skladník. Větší zájem o nové síly zaznamenáváme ve zdravotnictví a sociálních službách a také v IT, kde je motorem masivní digitalizace.

„Zajištění bezpečnosti IT systémů je jednou z oblastí, kde je o specializované experty zájem již několik let. Momentálně nabíráme převážně v oblasti Cloudu a Applied Security; věnujeme se také spolupráci s rekvalifikačními agenturami, jež vychovávají v těchto oblastech kandidáty, kteří neměli potřebné zkušenosti,“ konstatuje Petr Bujalka, manažer náboru Accenture v ČR.

Změně se nevyhnulo ani to, o jakou práci projevují uchazeči zájem. Lidé, kteří vložili své životopisy na Profesia.cz, by chtěli získat nejčastěji administrativní práci (32 %). K dalším žádaným oborům patří doprava a logistika (24 %), retail (23 %), cestovní ruch a gastronomie (19 %).

Zájem je i o pozice, které dříve dělali zahraniční pracovníci

Zatímco výrobním podnikům se nedaří místa obsazovat, jinde mají lidé zájem i o práci, kterou před pandemií převážně obsazovali zahraniční pracovníci. Jde například o úklid, ostrahu a stavebnictví. Na nedostatek zájemců o práci si nemohou ztěžovat ani v retailu, protože uvolnění zaměstnanci ze sektoru služeb hledají zaměstnání spíše zde než ve výrobě.

„V posledním roce se zvýšil zájem o nabízená místa, zejména na pozice v ostraze nebo v úklidových službách. Nejvíce volných pozic máme aktuálně v oblasti ostrahy, kde se nám nyní hlásí 2-3x více zájemců, než před covidem. Změnilo se i spektrum uchazečů, například v oblasti úklidových služeb, kam se dříve hlásilo minimum lidí s českou národností, dnes tvoří polovinu ze všech zájemců,“ uvádí konkrétní údaje Radoslav Kavulič, HR ředitel společnosti SSI Group.

Práci hledají nejčastěji středoškoláci

Analýza, kterou jsme v databázi životopisů shromážděných na Profesia.cz provedli nám ukázala, že práci aktuálně nejčastěji hledají lidé se středoškolským vzděláním. Největší podíl je středoškoláků s maturitou (35 %), dále těch bez maturity (29 %), následují zájemci se základním vzděláním (14 %).

Z pohledu regionů je nejvíce zájemců o práci z Prahy (28 %), dále z Moravskoslezského a Jihomoravského kraje (shodně 13 %), následuje kraj Středočeský (11 %). Nejde ale o to, že zde by bylo nejvíce lidí bez práce, ve jmenovaných krajích je větší nabídka volných míst. Z pohledu nezaměstnanosti jsou na tom nejhůře kraje Karlovarský (6.02 %), Ústecký (5,94 %) a Moravskoslezský (5,92 %).