Porušení vyhlášek, které měly omezit krádeže kovů, města nepokutují

Bez peněžitých pokut, pouze domluvou hříšníkům. Tak zatím postihují města na Karvinsku prohřešky proti sporným obecně závazným vyhláškám, jejichž cílem bylo od nového roku omezit krádeže kovů. Podle vyhlášek, které kritizují především provozovatelé komerčních sběren, by lidé měli kovový odpad bezplatně odevzdávat do městských sběren nebo na konkrétní městem určená místa. Právě o vymahatelnosti těchto vyhlášek se už od jejich vzniku vedou spory. Města se ale hájí tím, že problémy s krádežemi kovů přerostly únosnou mez a obce se nějak musely bránit.

Iniciátorem vzniku obecně závazných vyhlášek byl Bohumín na Karvinsku. Místostarosta Lumír Macura (ČSSD) odmítá tvrzení kritiků, že by bohumínská vyhláška byla v rozporu se zákonem, což podle něj potvrzuje i kladné stanovisko ministerstva vnitra, podle kterého vyhláška neodporuje zákonu o odpadech.
 
Místostarosta připomněl, že obce nemohou ve svých vyhláška nic zakazovat, což neučinil ani Bohumín, pouze stanovil, kde jsou občané povinni kovový komunální odpad odevzdávat. Podle Josefa Holka z tiskového odboru ministerstva vnitra ale vyčlenění sběrných dvorů jako jediných míst pro odkládání komunálního odpadu ještě neznamená, že lidé nemohou kovy prodat do sběrny či výkupny.
 
Spory se navíc nyní vedou i o to, kdy se vlastně odpad stává odpadem. "Odpůrci našeho záměru tvrdí, že majetek občanů se stává odpadem až v okamžiku odložení na určené místo, a že občané se mohou svobodně rozhodnout, zda své kovové věci, které již nepotřebují, odloží do zařízení pro sběr a výkup odpadů za peníze nebo do sběrného dvora obce zdarma," uvedl Macura.
 
Vedení města se naopak domnívá, že komunálním odpadem se jakákoliv věc stává už ve chvíli, kdy se člověk rozhodne ji vyhodit a tudíž má město podle zákona právo lidem určit, kam mají tyto věci odevzdávat. "Obce jsou totiž dokonce povinny stanovit systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města," míní Macura. O stanovisko k tomuto rozporu město požádalo ministerstvo životního prostředí coby gestora zákona o odpadech, na jeho odpověď dosud čeká.
 
Macura věří, že právě diskuse, které vyhlášky vyvolávají, by mohly přispět k posunu při řešení problémů spojených s krádežemi kovů. Podle něj obce od počátku deklarovaly, že jde o jejich zoufalý krok, jak se pokusit alespoň částečně omezit škody způsobované nelegálními výkupy kradených kovů. "Smutné je, že bojujeme za stát proti státu. Největší škody spojené s krádežemi kovů vznikají zejména ve státních firmách, na železnici, kolem dálnic," připomněl Macura. Dodal, že obce netrpělivě čekají na zatím nesplněný slib, že od 1. ledna budou povinny výkupny platit v celé republice za vykoupený šrot pouze bezhotovostně. Zákaz vykupovat kovy "za hotové" by podle posledních informací z ministerstva životního prostředí mohl platit od března.
 
Podobně jako Bohumín argumentuje například i Karviná, kde vyhláška rovněž platí. "Nebojíme se případných soudních sporů a dalších debat kolem vyhlášky, víme, že vymahatelnost je sporná. Ale nějak se už bránit musíme. Čím větší a ostřejší debaty budou, tím líp, chceme, aby to stát vzal vážně a pomohl nám účinnými předpisy a zákony. Chceme účinnou kontrolu nad tím, co se do sběren vozí," řekla mluvčí magistrátu Šárka Swiderová. Podle ní strážníci dodržování vyhlášky rovněž kontrolují, ale pokuty zatím neudělují, pouze upozorňují na platnost vyhlášky. Podobně se k postihům za porušení vyhlášek staví i další města, která je přijala, tedy Havířov a Orlová, ani tady se zatím pokuty nerozdávají.
 
V Karviné například strážníci ve spolupráci s policií kontrolují i sběrny, kde policie provádí fotodokumentaci knih s údaji osob, které do sběren odpad dodaly. "Tam se také dá zjistit, kdo vyhlášku porušuje. Zatím ale nemáme konkrétní výsledky směřující k postihu," uvedla mluvčí.
 
zdroj: ČTK