Pro slony v Africe se podařilo vybrat téměř 800 kg oblečení

Od začátku prázdnin až do konce října mohli lidé do ostravské zoologické zahrady přinášet nepotřebné oblečení a podpořit tak projekt Save Elephants, který usiluje o záchranu slonů v Africe. Celkem se podařilo nashromáždit na 800 kg oblečení!  

Sbírka oblečení v Zoo Ostrava probíhala ve spolupráci s organizací Moment, která v České republice provozuje síť dobročinných second handů. V nich se po roztřídění získané oblečení prodává a výtěžek z prodeje poputuje na podporu projektu Save Elephants, jehož cílem je ochrana slonů afrických před nelegálním zabíjením přímo v místech jejich výskytu. Ve Střední Africe jsou kvůli svým klům ročně zabity tisíce slonů. Získané peníze například v Kongu podpoří speciální výcvik psů, kteří pomáhají při odhalování pytláků slonoviny. Děkujeme všem, kteří do sbírky přispěli!

Slon africký obýval původně téměř celou Afriku (dokonce se vyskytoval i na Sahaře v době, kdy byla ještě zelená). Jejich stavy snižují zejména ilegální zabíjení a obchod se slonovinou, dále zábor půdy. Velikost volně žijící populace je odhadována na 600 000 jedinců. Každoročně je kvůli klům v Africe zabito 30 až 40 000 slonů! V Červeném seznamu jsou vedeni v kategorii „zranitelní“ (Vulnerable). Společnost Save Elephants, založil dobrodruh, cestovatel a aktivista Arthur Sniegon, který bojuje přímo v Africe proti pytláctví slonů a ilegálnímu obchodu se slonovinou.

Zoo Ostrava je do ochrany slonů v Africe zapojena prostřednictvím členství v České koalici pro ochranu biodiverzity, která již řadu let působí na poli ochrany biodiverzity a rozvojové pomoci. Jedním z realizovaných projektů je právě pomoc divokým slonům v Africe.

http://www.zoo-ostrava.cz