Pro sociální dávky na úřad práce

Dne 1. ledna 2012 vstupuje v platnost tzv. sociální reforma. K hlavním změnám patří sjednocení administrace a výplaty sociálních dávek na jedno místo - na úřad práce. Pro města, obce a jejich občany z toho vyplývá zásadní změna, a to taková, že dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky pro osoby se zdravotním postižením a příspěvek na péči budou nově vyplácet úřady práce.

„Veškerou agendu vyplácení dávek přebírá úřad práce, náš úřad bude nadále vykonávat v oblasti sociální péče terénní práci,“ uvedl místostarosta Tomáš Kuřec. V praxi to pro naše klienty, kteří až dosud pobírali dávky pomoci v hmotné nouzi a vyřizovali je na odboru sociálních věcí našeho úřadu, znamená, že od 1. ledna o ně budou žádat nově na úřadu práce, a to v budově na ulici Husova 7.

Sjednocením výplat sociálních dávek na úřady práce chce stát kromě jiného uspořit za administrativu, dosáhnout větší účelnosti dávek a zvýšit efektivitu politiky zaměstnanosti.
 
„Úřad práce od nás přebírá všechny činnosti, které přímo souvisí s řízením, rozhodováním i výplatou dávek pomoci v hmotné nouzi. My se zaměříme na sociální práci s jednotlivými cílovými skupinami osob od vyhledávací činnosti po odborné sociální poradenství, pomoc při zajišťování sociálních služeb a podobně,“ uvedla vedoucí odboru sociálních věcí Dagmar Bradová.
 
V souvislosti s převodem agend převezme úřad práce 9 zaměstnanců z našeho úřadu.
 
Tyto změny vyvolaly mimo jiné potřebu stěhování a také přejmenování jednotlivých oddělení odboru sociálních věcí, takže od 1. ledna 2012 bude odbor vykonávat svoji činnost v těchto budovách:
 
Oddělená péče pro občany se přejmenuje v Oddělení sociálních služeb, ze Sokolské třídy se přestěhuje do ulice Odstrčilova 4, čtvrté patro. Oddělení sociálně-právní ochrany dětí ponese i dál stejný název, z Nádražní ulice se přestěhuje na Sokolskou třídu. Oddělení sociálních dávek se změní v Oddělení sociální péče a na Sokolské třídě se z prvního patra přesune do druhého.
 
Z důvodu stěhování bude oddělení soc.dávek a oddělení soc.právní ochrany dětí ve dnech 27. - 30. 12. 2011 uzavřeno. V úřední den, tj. ve středu 28. 12. 2011, bude pro řešení naléhavých záležitostí klientů zajištěna služba, a to v oddělení sociálních dávek v kanceláři č. 208 v budově na ul. Sokolská třída 28 ve 2. patře a v oddělení sociálně-právní ochrany dětí v kanceláři č. 6 v 1. patře budovy na Nádražní 110.
 
zdroj: ČTK