První mláďata u krajt písmenkových

V ostravské zoologické zahradě se podařilo odchovat mláďata krajt písmenkových. Ze 14 snesených vajec se vylíhlo devět mláďat, která se mají čile k světu.  

Samice krajty nakladla 9. srpna vejce, následně snůšku obtočila tělem a zahřívala ji. U krajt se vyskytuje překvapující úroveň mateřské péče – samice se stáčí kolem vajec, chrání je před predátory a reguluje jejich teplotu aktivní inkubací. Nevyvíjí teplo svalovým třesem, jako některé jiné druhy krajt, ale aktivně se nahřívá či chladí a teplo pak na vejce přenáší vlastním tělem. Ostravská samice o svou snůšku, která čítala celkem 14 vajec, pečovala až do 26. září, kdy vejce náhle opustila a přestala o ně jevit zájem. Chovatelé předpokládali, že samice vycítila, že jsou zárodky mrtvé. Proto je z expozice vzali a umístili do líhně v chovatelském zázemí, i když moc nepočítali s tím, že ze snůšky něco bude. K jejich velkému překvapení se 29. října prořezala vejci první čtyři mláďata. 1. listopadu k nim přibylo dalších pět 5 mláďat. Ostatní vejce byla neoplozená. 

Aktuálně se malým krajtám daří dobře, jsou vitální a koušou do všeho, co se kolem nich pohne. Mláďata zůstávají v chovatelském zázemí, jejich rodiče mohou návštěvníci zoo vidět v expozici Noční Tanganika v pavilonu Tanganika.

http://www.zoo-ostrava.cz/