Ráj lemurů je již otevřen

Průchozí expozice Ráj lemurů je součástí Pevninských ostrovů. Aktuálně ji obývá skupina 17 madagaskarských lemurů ve čtyřech druzích. Návštěvníci do ní mohou v daný čas vstoupit a v přítomnosti chovatelů si užít pohled na zvířata z bezprostřední blízkosti.

Expozice Ráj lemurů byla otevřena tento týden a zájemci se do ní mohou podívat každý den mezi 14. a 15. hodinou. Pouze v případě deště a bouřky zůstává uzavřená. Během této doby probíhá i komentované krmení lemurů, a to ve 14 a 14:30 hod. Ráj lemurů obývají čtyři druhy madagaskarských poloopic: 13 jedinců lemurů kata (Lemur catta), dva lemuři červenobřiší (Eulemur rubriventer) a po jednom lemur běločelý (Eulemur albifrons) a lemur tmavý (Eulemur macaco). Všechno jsou to samečci. Chovatelé chtěli v letošním roce skupinu samců doplnit o další dva druhy – samce lemura mongoze a lemura šedohlavého, ale tito noví obyvatelé nebyli těmi původními přijati přátelsky. Proto byli nakonec spojeni se samčí skupinou lemurů kata na ostrovní expozici pod výběhem zeber. Zoo Ostrava chová celkem devět druhů lemurů. Lemur šedohlavý je nejnovějším druhem – v rámci mezinárodní spolupráce naše zoo získala dva samce z anglické Zoo Linton.

Přírodní expozici s lemury sdílí i řada volně žijících živočichů. V rámci opatření na zvýšení biodiverzity areálu zoo zde bylo v minulém roce vybudováno líhniště pro ještěrky a upevněn hmyzí hotel. A vypadá to, že oba speciální příbytky už přilákaly první „nájemníky“. V blízkosti líhniště byla například pozorována samice ještěrky obecné.

Lemur šedohlavý (Eulemur cinereiceps) se vyskytuje v řídkých pásech tropického vlhkého nížinného lesa (do 500 m n. m.) na jihovýchodě Madagaskaru. Je sexuálně dichromatický, tzn. že samec a samice jsou zbarveni rozdílně. Žije ve skupinách tvořených několika samci a několika samicemi. Samci se značkují vlastním trusem a močí na temeni hlavy (viz foto v příloze) a kromě toho mají na těle i pachové žlázy. Dominance samic nebyla u tohoto druhu lemura pozorována. Je aktivní ve dne i v noci v průběhu celého roku. V zoologických zahradách v Evropě je chováno pouze necelých 20 jedinců, bohužel s převahou samců. Podle Červeného seznamu je zařazen do kategorie kriticky ohrožený druh (Critically Endangered). Jeho počty se v přírodě pohybují v řádu stovek a vyskytují se pouze ve třech chráněných oblastech, které však tvoří pouhých 5 % původního habitatu tohoto druhu lemura. Největší hrozbou pro jeho přežití je ztráta přirozeného prostředí kvůli zemědělství, těžbě dřeva a také lov na maso.

http://www.zoo-ostrava.cz