Rekordní počet mláďat u plameňáků a nanduů

Letošní hnízdní sezóna je v ostravské zoologické zahradě rekordní pro dva ptačí druhy – plameňáky kubánské a nandu pampové. U obou se zatím daří odchovávat 12 mláďat, což je nejvíce za celou historii chovu!  

Celkem 12 mláďat plameňáků kubánských a celkem 12 mláďat nanduů pampových. Za celou dobu chovu těchto ptáků se během jedné hnízdní sezóny nepodařilo v ostravské zoo odchovat více mláďat. Zajímavostí je, že o stejný počet mláďat pečuje naprosto rozdílný počet dospělých. Zatímco u plameňáků je počet pečujících ptáků 24, v případě nandu pampového je to jediný samec! Tento výrazný rozdíl je dán odlišnou strategií péče o mláďata u obou druhů. 

U plameňáků jsou do péče o potomstvo zapojeni oba rodiče, přičemž samice snáší jen jedno vejce. V inkubaci vejce i v následné péči o mládě se střídají samec i samice. První dny po vylíhnutí zůstává mládě na hnízdě. Několik měsíců je krmeno svými rodiči speciálním rosolovitým výměškem, který se tvoří ve speciálních žlázách obklopujících horní část trávící trubice. U nandu pampových obstarává péči o potomstvo výhradně samec. Ten se páří s více samicemi, které pak snášejí vejce do jednoho hnízda. Snůška může mít až 30 vajec, která samec inkubuje 35-40 dní. Po vylíhnutí mláďata hnízdo velmi záhy opouštějí. Samec pak o mláďata pečuje do stáří asi šesti měsíců. Vodí je a střeží, potravu si od prvních dní umějí mláďata obstarat sama.