Rozptylové podmínky jsou dál zhoršené

V Moravskoslezském kraji jsou stále zhoršené rozptylové podmínky. Imisní limit pro průměrné denní koncentrace polétavého prachu PM10 v ovzduší byl dnes ráno na většině stanic překročen více než dvojnásobně.

Nejhorší situace dnes byla v Českém Těšíně na Karvinsku, měřicí stanice tam vykazovala průměrnou čtyřiadvacetihodinovou koncentraci prašného aerosolu 151 mikrogramů na metr krychlový.

Přípustná mez byla překročena dokonce trojnásobně. Aktuální hodinové koncentrace tam meteorologové vyhodnotili jako dobré, na většině stanic jako uspokojivé.

"Rozptylové podmínky budou během dne většinou dobré. Průměrné 24hodinové koncentrace prašného aerosolu se budou pohybovat nad hodnotou stanoveného imisního limitu, zejména zpočátku většinou výrazněji. Postupně by mělo docházet k jejich poklesu," uvedl ČHMÚ.

V Moravskoslezském kraji je dlouhodobě nejhorší ovzduší v zemi a jedno z nejhorších v Evropě. Ke znečištění přispívá nejen průmysl, ale i doprava, topení v domácnostech a škodliviny ze sousedního Polska.