Rozptylové podmínky v Moravskoslezském kraji jsou lepší

Kvalita ovzduší v Moravskoslezském kraji se proti úterý zlepšila. Imisní limit pro polétavý prach, který je 50 mikrogramů na metr krychlový, je však stále překročen na většině měřících stanicích v regionu. Vyplývá to z informací, které dnes zveřejnil Český hydrometeorologický úřad (ČHMÚ). 

Průměrné denní koncentrace polétavého prachu se ráno pohybovaly mezi 38 a 86 mikrogramy na metr krychlový s nejvyšší hodnotou ve Věřňovicích na Karvinsku, kde byl ale v úterý odpoledne limit překročen ještě více než trojnásobně (165 mikrogramů na metr krychlový). 
    
"Během dnešního dne nepředpokládáme významnější změnu celkové imisní situace. Hodnoty průměrných 24hodinových koncentrací prašného aerosolu se budou opět s velkou pravděpodobností pohybovat kolem hodnoty imisního limitu," uvedli meteorologové. Krátkodobé koncentrace všech ostatních měřených škodlivin jsou pod limitem. 
    
Podle aktuálních hodinových hodinových koncentrací polétavého prachu byla situace v regionu rozdílná, místy už byla hodnocena jako dobrá, ale například ve Věřňovicích a Ostravě-Fifejdách jako špatná.
    
Ovzduší v Moravskoslezském kraji patří k nejhorším v zemi i Evropě. Ovlivňuje ho průmyslová výroba, topení v domácnostech i doprava, ale podle odborníků rovněž škodliviny, které se do kraje dostávají z Polska.
 
zdroj: ČTK