Rozptylové podmínky v Moravskoslezském kraji se výrazně zlepšily

Kvalita ovzduší v Moravskoslezském kraji se výrazně zlepšila. Imisní limit pro polétavý prach se téměř na všech stanicích dostal pod mezní hodnotu, tedy 50 mikrogramů na metr krychlový. Vyplývá to z dnešních informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Průměrné denní koncentrace prašného aerosolu se ráno v kraji pohybovaly mezi 20 a 68 mikrogramy na metr krychlový s nejvyšší hodnotou v Ostravě-Radvanicích. Imisní limit pro polétavý prach byl už jen mírně překročen pouze na čtyřech z 15 měřicích stanic.
 
"Během dnešního dne nepředpokládáme vzhledem ke stávající meteorologické situaci významnější změnu celkové imisní situace, hodnoty průměrných 24hodinových koncentrací prašného aerosolu se budou opět s velkou pravděpodobností pohybovat kolem, místy pod hodnotou imisního limitu," uvedli meteorologové. Příznivé rozptylové podmínky ukazují i hodinové koncentrace PM10, meteorologové situaci na území kraje mezi 06:00 a 07:00 hodnotili jako dobrou nebo uspokojivou.
 
Na kvalitu ovzduší v regionu, které je nejhorší v celé zemi, má vliv doprava, průmysl, topení v domácnostech i zdroje ze sousedního Polska. Zhoršené rozptylové podmínky bývají na podzim a v zimě.
 
zdroj: ČTK