V anketě Škola doporučena zaměstnavateli zvítězila Fakulta strojní ČVUT

11.11. 2015 v Mramorovém sále České spořitelny v rámci výročního setkání Klubu zaměstnavatelů se uskutečnil druhý ročník prestižní soutěže Škola doporučená zaměstnavateli. Výsledky soutěže opět potvrdily trend, kterým se ubírá zájem firem o čerstvé absolventy vysokých škol. Jednoznačně dominují fakulty s technickým zaměřením, především v oblasti strojírenství, elektrotechniky a v oborech spojených s informačními technologiemi. Na snímku jsou (zleva) moderátorka večera Zuzana Tvarůžková, Robert Čep, proděkan pro rozvoj Fakulty strojní VŠB- TU Ostrava, Karolína Gondková, ředitelka odboru vysokých škol MŠMT, profesor Michael Valášek, děkan vítězné Fakulty strojní ČVUT v Praze a Jiří Hlinka, proděkan pro vnější vztahy a spolupráci s průmyslem Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně.  

Ve druhém ročníku hlasovaly pro školy firmy jako ŠKODA AUTO, ČEZ, Česká pošta, FOXCONN, Robert Bosch, AGC, ArcelorMittal Ostrava, O2, T-Mobile, Siemens, Continental a další významní zaměstnavatelé z celé republiky. Hlavními partnery ocenění jsou společnosti ŠKODA AUTO, Mc Donald´s a Coca-Cola HBC.

Metodika ocenění je založená na jednoduché, ale zároveň transparentní konstrukci, že fakulty vysokých škol v celé ČR znají nejlépe personalisté významných zaměstnavatelů. Pravidelně poznávají při pohovorech a případně i z pracovní praxe absolventy všech stupňů škol. Vědí, kdo má absolventy pro trh práce připravené výtečně, uspokojivě, ale také, kterým školám se raději vyhnout. Mají tedy hlavní slovo a váhu, která je navíc posílena počtem zaměstnanců, bodovým koeficientem od 1 do 30. Důvodem odlišení velikosti je související schopnost absolventy také reálně zaměstnat.

Vítězství Fakulty strojní ČVUT v čele s jejím děkanem prof. Ing. Michaelem Valáškem, DrSc. jasně dokazuje, kdo je pro největší tuzemské zaměstnavatele nejhodnotnějším partnerem. S malou nadsázkou lze říci, že úspěšný absolvent Fakulty strojní ČVUT má a bude mít již zajištěnou kariéru.
  
Pořadí nejlepších fakult vysokých škol v České republice hodnocených předními zaměstnavateli:

1. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní 968 b.
2. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství 941 b.
3. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní 590 b.
4. Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní 587 b.
5. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická 482 b.
6. Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická 455 b.
7. Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní 419 b.
8. Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta podnikohospodářská 283 b.
9. Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera 282 b.
10. Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta financí a účetnictví 281 b.