V Moravskoslezském kraji přibylo zájemců o léčbu ze závislostí

V Moravskoslezském kraji požádalo v roce 2013 o léčbu ze závislosti na drogách nebo automatech 567 nových zájemců, což představuje 46,1 případu na 100.000 obyvatel. Je to nejvyšší číslo za posledních pět let. V roce 2012 se chtělo léčit 529 nových žadatelů a na 100.000 obyvatel připadalo 37 nových případů. ČTK o tom informovala ředitelka Krajské hygienické stanice v Ostravě Helena Šebáková. Údaje za loňský rok jsou zatím předběžné. 

Mezi žadateli o léčbu závislostí výrazně převažují muži, je jich 81 procent. Z gamblerství, tedy patologického hráčství, se nově chtělo léčit 73 lidí, což bylo zhruba stejně jako před rokem. Přibylo nových zájemců o léčbu ze závislosti na drogách, a to ve třech okresech: Bruntál, Opava a Ostrava. 
    
Nejvíce uživatelů drog, kteří byli loni mezi novými žadateli o léčbu, spadá do věkové kategorie 15 až 39 let. Z 494 lidí jich bylo 466. Tři žadatelé byli mladší než 15 let a 25 starších než 40 let. "Oblíbenost drog je závislá na věku uživatele. Ve věkové skupině do 19 let zneužívá 68 procent uživatelů marihuanu a 31 procent pervitin. Ve věkové skupině od 20 do 39 let je nejvíce zneužíván pervitin (74 procent), následuje marihuana s 19 procenty," uvedla Šebáková. 
    
Počet nových žadatelů o léčbu ze závislosti na automatech představuje 5,9 případu na 100.000 obyvatel. "Gambling je nejrozšířenější ve věkové skupině 25 až 39 let, nejvyšší počty žadatelů jsou hlášeny z Opavska a Ostravska," uvedla Šebáková. 
    
V Moravskoslezském kraji je více než 35 léčebně-kontaktních center, což je nejvíce v zemi. Mezi službami těchto center je také program výměny injekčních setů, který má pomoci k tomu, aby se mezi narkomany, a v důsledku pak i mezi ostatními lidmi, nešířily infekční nemoci. 
    
"Počty vyměněných injekčních setů se rok od roku zvyšují," uvedla Šebáková. Zatímco před pěti lety, v roce 2009, pracovníci center vyměnili 247.900 těchto setů, loni už jich bylo 383.074. Nárůst představuje více než 54 procent.
 
zdroj: ČTK