V zoo je k vidění jedinečný savčí druh - daman pralesní

V ostravské zoologické zahradě se zabydluje nový druh savce – blízký příbuzný slonů. Na rozdíl od sociálně žijících slonů je nový obyvatel zoo samotář s převážně noční aktivitou a poněkud menších rozměrů. Velikostí je srovnatelný s králíkem. Jedná se o unikátního damana pralesního.  

Daman pralesní (Dendrohyrax dorsalis) není novým druhem jen pro ostravskou zoo. Tento tajemný noční savec totiž není chován ani v žádné evropské a pravděpodobně ani světové zoo (mimo Afriku). Zoo Ostrava se v říjnu podařilo získat dva páry těchto zvířat. Jeden je k vidění v noční expozici v Pavilonu evoluce, druhý pobývá v chovatelském zázemí. Damani pralesní jsou málo známá zvířata – jsou aktivní převážně v noci, navíc se zdržují v korunách stromů. Víme, že se vyskytují v lesích západní Afriky a že ve větvích obratně běhají a skáčou. V jejich jídelníčku převládají hlavně listy. Žijí samotářsky, pouze samice bývá viděna s jedním až dvěma mláďaty.

Daman pralesní prozatím nepatří k ohroženým druhům, ale dle IUCN je vážná obava o jejich budoucnost s ohledem na rozsáhlé kácení lesů, fragmentaci habitatu a také s ohledem na stále narůstající lov pro maso (bushmeat). Doufáme, že než se tak případně stane, bude chov v lidské péči dobře zvládnutý a zoo tak zabrání případnému riziku vyhubení tohoto jedinečného savce.

Daman pralesní ale není jediným druhem damana v ostravské zoo. Od roku 2009 chová dalšího vzácného zástupce rodu Dendrohyrax, a to damana stromového (Dendrohyrax arboreus). Ačkoliv byl chován v několika zoo Evropy, je dnes tento druh k vidění pouze v Zoo Ostrava – v expozici Noční Tanganika. U tohoto druhu jsme zaznamenali chovatelský úspěch v podobě čtyř odchovaných mláďat. Věříme, že získané zkušenosti v chovu damana stromového budeme moci do značné míry využít i u damanů pralesních. Ostravští chovatelé dokonce založili Pracovní skupinu pro damany v Zoo Ostrava. Tím, že se tato zvířata chovají pouze v Zoo Ostrava, je velice důležité, abychom pečlivě zaznamenávali získané zkušenosti v chovu a sdíleli je na domácí i mezinárodní půdě. Výsledky práce této skupiny byly prezentovány na Výroční konferenci Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA) v Belfastu v září 2016. O těchto zvířatech zaměstnanci zoo také publikují odborné články.

Damani patří do starobylé skupiny placentálních savců zvané Afrotheria, která zahrnuje například také slony, sirény a hrabáče. Dnes žije celkem pět druhů damanů, přičemž tři z nich jsou takzvaní stromoví damani rodu Dendrohyrax. Oba druhy chované v Zoo Ostrava lze od sebe na první pohled dobře rozlišit – oproti damanům stromovým mají damani pralesní lysý čenich, tmavší hrubě působící srst a malé ušní boltce.

http://www.zoo-ostrava.cz/