Právě se nacházíte:

Výstava Černá slunce

Výstava představí díla českého výtvarného umění od poloviny 20. let do poloviny 40. let 20. století. Expozice navazuje na projekt Sváry zření, který se v ostravském Domě umění uskutečnil na přelomu roku 2008 a 2009.

Výstava představí díla českého výtvarného umění od poloviny 20. let do poloviny 40. let 20. století. Expozice navazuje na projekt Sváry zření, který se v ostravském Domě umění uskutečnil na přelomu roku 2008 a 2009.

Výstava Černá slunce, pojmenovaná podle jedné ze stěžejních básnických metafor od symbolismu po surrealismus, se zaměří na české výtvarné umění přibližně od poloviny dvacátých let po polovinu čtyřicátých let. Jejím cílem bude paralelně vedle sebe představit práci stěžejních osobností, doplněných o opomíjené autory v širších souborech tak, aby vznikl nový pohled, osvobozený od hledisek skupinových, stylových či generačních, stejně tak od vymezení vztahu mezi avantgardou a modernismem.
 
Termín akce: 6. 12. 2011 17:00 - 19. 2. 2012 18:00