Zhoršené rozptylové podmínky na Ostravsku a okolí přetrvávají

Na většině území Moravskoslezského kraje přetrvávají zhoršené rozptylové podmínky, kvůli nimž Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) v neděli v noci vyhlásil smogovou situaci. Upozorňuje na možné vyhlášení regulace. Při něm už firmy musí dodržovat ekologická opatření uvedená v platných regulačních řádech. Meteorologové navíc v nejbližších hodinách neočekávají výrazné zlepšení. Vyplývá to z informací ČHMÚ.

Podobně jako dnes ráno byl průměrný denní limit pro polétavý prach odpoledne nejvíce překročen ve Věřňovicích a v Bohumíně na Karvinsku. Imisní limit 50 mikrogramů na metr krychlový však přesáhly všechny měřicí stanice v regionu. Podle meteorologů i v následujících hodinách budou hodnoty nadlimitní a místy až za dvojnásobkem mezní hranice.

V Ostravě dnes do terénu vyrazil speciální vůz na měření znečištění ovzduší. Měřit bude v městské části Radvanice a Bartovice. "Tam bude po nejméně 24 hodin měřit znečištění ovzduší tak, aby bylo možné kontrolovat platné limity. V lokalitě bude zároveň odebrán vzorek polétavého prachu pro stanovení benzo(a)pyrenu," uvedla mluvčí magistrátu Andrea Vojkovská. Město si slibuje, že mu mobilní měřící vůz pomůže určit i konkrétní průmyslové znečišťovatele na území města a míru jimi vypouštěných škodlivin. Získaná data chce využít pro vymáhání případných sankcí.
 
Smogovou situaci ČHMÚ vyhlašuje za předpokladu, že je alespoň na jedné měřicí stanici v dané lokalitě překročena hodnota 100 mikrogramů na metr krychlový, a to ve dvou po sobě jdoucích dnech. Zároveň na polovině měřicích stanic v dané lokalitě musí být v posledních šesti hodinách stoupající hodnoty znečištění. Regulace je pak vyhlášena v případě, že alespoň na polovině měřicích stanic v dané lokalitě je průměrná denní koncentrace polétavého prachu vyšší než 150 mikrogramů na metr krychlový, a to ve třech po sobě následujících dnech. Také v tomto případě musí být na polovině měřicích stanic v dané lokalitě stoupající hodnoty znečištění.
 
Lidé s chronickými dýchacími potížemi, srdečními nemocemi, ale i malé děti nebo senioři by za současného stavu měli omezit fyzickou zátěž a zbytečně nechodit ven. U dospělých lidí bez zdravotních potíží nejsou nutná žádná omezení. Meteorologové žádají řidiče automobilů, aby pokud možno nevyjížděli. Emise z automobilů se významně podílejí na zvýšených koncentracích suspendovaných částic PM10 a oxidu dusičitého.
 
Ovzduší ve Slezsku a na severní Moravě patří k nejšpinavějším v České republice i celé Evropě. Situace bývá nejhorší na podzim a v zimě. Smog sice přímo nemusí vyvolat onemocnění, ale může vést k tomu, že se zhorší zdravotní stav nemocných lidí.
 
zdroj: ČTK