Zoo Ostrava si připomněla 65. výročí založení

Oficiálním datem vzniku ostravské zoologické zahrady je 26. října 1951.  

Původně se ostravská zoo nacházela na malém asi šestihektarovém pozemku v Ostravě-Kunčičkách, kde bylo k vidění pouze několik desítek zvířat. Už od začátku bylo zřejmé, že je třeba nalézt novou vhodnější lokalitu. Tou se stal Velký ostravský les ve Slezské Ostravě, kam se zoo již na začátku 60. let minulého století přestěhovala. Dnes je zde k vidění na 4000 zvířat. Od doby vzniku se areál zcela zásadně proměnil a stejně tak i přístup k chovu zvířat a jejich ochraně. Díky investicím města Ostravy, evropským fondům, příspěvkům z kraje a dalších zdrojů zde bylo v posledních letech vybudováno několik nových pavilonů a dalších moderních expozic, byla postavena nová restaurace a nový vstupní areál, došlo k rekonstrukci řady stávajících objektů. 

Významným historickým mezníkem právě na poli ochrany přírody a ohrožených druhů zvířat je projekt Koruna ze vstupu, který schválilo zastupitelstvo města Ostravy v loňském roce. Od 1. ledna 2016 tak putuje ze vstupu každého návštěvníka Zoo Ostrava 1,- Kč na speciální účet, který je čerpán výhradně na podporu projektů věnujících se záchraně a ochraně ohrožených druhů zvířat a rostlin ve volné přírodě. Každý návštěvník tak pouhou návštěvou zoo napomáhá přežití nejen zvířatům chovaným v rámci mezinárodních záchranných chovů v lidské péči (v zoo), ale i zvířatům (a rostlinám) v místech jejich původního výskytu. 

Dalším mezníkem spojeným s ochranou zvířat je sbírka I slůňata stůňou, kterou vyhlásila ostravská zoo v dubnu 2014 na podporu výzkumu nemocí slonů. Její výtěžek je určen renomovanému berlínskému pracovišti Leibnizova výzkumného institutu pro výzkum zvířat (IZW) týmu prof. Thomase Hildebrandta. Tento tým, se kterým Zoo Ostrava dlouhodobě velmi úspěšně spolupracuje, se vedle výzkumu řady dalších nemocí slonů i jiných zvířat, pokouší najít i lék na specifický sloní herpes virus. 

Do budoucna má zoo v plánu další modernizaci areálu. V těchto dnech z areálu mizí několik zastaralých a dávno nevyhovujících chovatelských zařízení. Kromě budování nových expozic pro zvířata je to i rozšiřování služeb pro návštěvníky a infrastruktury. V nejbližším období bude zahájena elektrifikace celého areálu. Dále se chystají projekty na expozice pro tygry ussurijské, makaky lví, gibony bělolící. Vybudovány budou i velké voliéry pro jihoamerické ptáky, expozice pro tučňáky a tuleně a další.

http://www.zoo-ostrava.cz/