Zoo vydala druhou celosvětovou plemennou knihu

Od roku 2015 vede Zoologická zahrada Ostrava celosvětovou plemennou knihu v přírodě vyhubeného siky vietnamského. Již podruhé tak připravila podklady s aktuálními informacemi o stavu populace tohoto jelena v lidské péči za uplynulý rok.  

Celkově se jedná o 22. vydání plemenné knihy, přičemž prvních dvacet publikoval Tierpark Berlín. Aktuální vydání plemenné knihy obsahuje údaje pro 2580 jedinců chovaných v lidské péči od roku 1958 do listopadu 2016. „Žijící populace měla k 1. listopadu 2016 celkem 400 individuálně rozlišených jedinců nacházejících se ve 31 institucích. Většina z tohoto počtu (370 jedinců) žije ve 28 evropských zoo, zatímco zbytek je ve 3 zoologických zahradách Severní Ameriky. Vypadá to, že severoamerické zahrady o tento poddruh ztratily zájem a budoucnost tohoto krásného jelena tak bude ležet výhradně na evropských zoologických zahradách a asijských oborách a farmách,“ popisuje situaci Jan Pluháček, vědecký pracovník Zoo Ostrava a autor plemenné knihy.

Za posledních 365 dní – od listopadu 2015 do listopadu 2016 – se narodilo celkem 87 kolouchů, přičemž ve stejném období uhynulo 53 jedinců. Populace siky vietnamského tak mírně roste. Evropský chov je řízen rovněž z ostravské zoo, která vydává závazná doporučením k přesunům jednotlivých jedinců mezi evropskými zahradami, tak aby se udržela co největší genetická rozmanitost celé populace. V uvedeném období bylo na základě našich doporučení přesunuto 36 jedinců mezi rozličnými institucemi.

„Zoologická zahrada Ostrava se také věnuje v těsné spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Jihočeské univerzity výzkumu na ověření čistoty daného poddruhu porovnáváním mitochondriální DNA. Předběžné výsledky vypadají slibně,“ doplňuje Jan Pluháček.

http://www.zoo-ostrava.cz